របៀបបិទនុយដាក់ផ្លែចង្កោម

ថ្ងៃនេះរូតអេនរៀលថាកខលសប🙋 សូមចែករំលែកវីដេអូមួយទៀតពីរបៀបបិទនុយដាក់ផ្លែចង្កោម🎣🐟 អោយបងប្អូនអតិថិជនទាំងអស់គ្នាបានដឹង😍 📢 បងប្អូនណាខ្លះមិនទាន់ចេះបិទនុយ?  ⚙ កុំភ្លេចណា Share 1 ដើម្បីអោយមិត្តភក្តិរបស់អ្នកបានដឹងផង  👍 Like page 1 ដើម្បីទទួលបានចំនេះដឹងផ្សេងៗពីហាងយើងខ្ងុំ😘 🗣 បើបងប្អូនចង់ដឹងពីរបៀបលាយនុយម្សៅសូមចុចមើលវីឌីអូខាងក្រោមនេះ

ឧបករណ៍ដែលបានបង្ហាញ

👉នុយម្សៅលាយស្រាច់ 👉ផ្លែចង្កោម PUK PAO 👉ស្នោ សំរាប់ដោតចូលផ្លែ56 views